Tolba plină de Crăciun: CEO închiriază utilaje cu şofer cu peste 1,5 milioane de euro

de LM 0

utilaje-operator

Pe final de 2016, „băieţii deştepţi” în domeniul închirierii utilajelor cu operator, care au roit în ultimii ani în jurul Complexului Energetic Oltenia, au ciulit urechile. Compania producătoare de energie electrică şi cărbune le pregăteşte o pleaşcă de peste 1,5 milioane de euro. Societatea organizează trei negocieri neconcurenţiale pentru a închiria utilaje cu tot cu operator. Sunt vizate cele mai importante cariere ale Complexului Energetic Oltenia, unde s-a stabilit că sunt necesare închirieri de utilaje.

 

Primul contract

Un prim contract vizează „Închirieri de utilaje şi echipament de construcţii şi de lucrări publice cu operator pentru carierele Rovinari, Tismana, Pinoasa, Jilţ Nord”. Procedura este cea de negociere fără invitaţia prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare. Bugetul este de aproape 3 milioane de lei fără TVA. Peste un milion de lei sunt repartizaţi numai pentru închiriere de utilaje la Cariera Jilţ Nord. Selecţia ofertelor va avea loc pe 24 noiembrie, iar contractul va fi încheiat până în 28.02.2017.

 

Al doilea contract

Al doilea contract pregătit de Complexul Energetic Oltenia vizează închiriere de utilaje şi echipament de construcţii şi de lucrări publice cu operator pentru Cariera Jilţ Sud. Valoarea contractului este de 1,2 milioane de lei fără TVA. Procedura, evident, negociere fără invitaţia prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare. Selecţia de oferte va avea loc pe 23 noiembrie, iar beneficiarul va avea un contract până la sfârşitul lunii februarie 2017.

 

Al treilea contract

Un al treilea contract scos pe tarabă de Complexul Energetic Oltenia pentru băieţii care şi-au făcut o carieră din închirierea de utilaje către companie vizează închirierea de utilaje şi echipament de construcţii şi de lucrări publice cu operator pentru Cariera Roşia, Cariera Peşteana, Cariera Roşiuţa şi Cariera Lupoaia. Bugetul alocat de societate este de 2,3 milioane de lei fără TVA. Contractul a fost împărţit pe două loturi. Unul va dura până pe 31 decembrie 2016, iar al doilea până pe 28.02.2017. Selecţia de oferte va avea loc pe 24 noiembrie, la sediul Complexului Energetic Oltenia.

 

Preţul cel mai scăzut

Administraţia Complexului Energetic Oltenia anunţă că preţul cel mai scăzut va fi elementul de bază de care se va ţine cont în atribuirea contractelor. „Propunerea tehnică – ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. Propunerea financiară preliminară, intermediară (dacă este cazul) şi finală – constă în completarea formularului de ofertă şi a centralizatorului de tarife, la care se vor anexa fundamentările de tarife, lei/ora pentru fiecare vehicul de transport persoane ofertat. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţul/tariful unitar (lei/ora funcţionare, lei/oră SLD), precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie”, potrivit CEO.

 

Liber la asocieri

„Băieţii deştepţi” se pot şi asocia între ei pentru a fi siguri că vor câştiga contractele în minerit. „La oferta de bază nu se admit oferte alternative. Nu se interzice asocierea operatorilor economici şi subcontractarea. Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul când oferta care va fi declarată câştigătoare va fi o ofertă depusă în comun de mai mulţi operatori economici, asocierea ofertanţilor respectivi in scopul îndeplinirii contractului, va fi autentificată la notar – cu desemnarea unui lider de asociaţie – fără obligaţia ca prin această asociere să se formeze o nouă persoană juridică”, se mai precizează în documentaţia pentru selecţia de oferte.

CĂTĂLIN STOICA

Distribuie articolul