Se caută polițiști „la ţară”. Vezi unde se fac angajări!

de LM 0

politie

Poliţia Gorj scoate la concurs 11 posturi vacante de agenţi, prin încadrare din sursă externă. Posturile oferite se află în următoarele localităţi: Runcu, Samarineşti, Bolboşi, Borăscu, Dragoteşti, Mătăsari, Slivileşti, Cruşeţ, Logreşti, Alimpeşti şi Roşia de Amaradia.

 

Condiţiile de participare

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic; trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 metri bărbaţii şi 1,60 metri femeile; să deţină permis de conducere categoria „B”.

 

Concursul, după Paşte

Testul constă în 60 de întrebări, cu trei variante de răspuns, din care doar una este corectă. Fiecare răspuns corect va fi apreciat cu 0,15 puncte, iar la punctajul final se adaugă un punct din oficiu, obţinându-se nota la testul scris. Durata de rezolvare a testului este de 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs. Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”. Concursul va avea loc pe data de 14 mai.

ALIN PETRE

Distribuie articolul