Școala Populară de Artă se va muta în Casa Tineretului

de LM 0

Casa Tineretului din Târgu Jiu va fi preluată de către Consiliul Județean Gorj, aici urmând să se mute Școala Populară de Artă. Clădirea de peste 900 metri pătrați și cu terenul aferent a intrat în domeniul public, în urma unei hotărâri a Consiliului Județean Gorj, care a fost adoptată în ședința de luni. În cel mult o lună, imobilul va fi preluat prin protocol de la lichidatorul judiciar Consulting Company, după care va urma o acțiune de igienizare a spațiului. În cadrul Casei Tineretului se află și o sală de spectacole, unde a funcționat chiar din perioada comunistă o discotecă. Tot aici se află și un hotel.

Școala Populară de Artă funcționează într-un spațiu insuficient de la Teatrul de Vară, care este deținut de Primăria Târgu Jiu.

 

Sentinţă definitivă la instanţa supremă

Casa Tineretului a revenit statului ca urmare a unei sentințe a Înaltei Curți de Casație și Justiție. „Asupra situației juridice actuale a imobilului sunt relevante considerentele cu caracter decizoriu din cuprinsul hotărârilor judecătorești prin care instanțele judecătorești, inclusiv instanța supremă – Înalta Curte de Casație și Justiție, au reținut cu efect de putere de lucru judecat că entitățile înființate și reorganizate la nivelul județului Gorj în temeiul Decretului–lege nr. 150/1990 și Legii nr. 146/2002, respectiv Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Gorj și Fundaţia „Casa Tineretului” Târgu Jiu, nu avut calitatea de titulare ale dreptului de proprietate asupra imobilului, exercitând doar dreptul de administrare asupra acestuia. Prin aceleași considerente s-a reținut tot cu putere de lucru judecat existența regimului juridic domenial public al județului Gorj asupra bunului în cauză, în strânsă corelare cu dispozițiile art. 33, alin. 1 și art. 581 din Legea nr. 146/2002, în condițiile neîndeplinirii de către cele două fundații a procedurii de reorganizare prevăzute de acest act normativ“, se arată în expunerea de motive de la hotărârea care a fost aprobată de Consiliul Județean Gorj.

ALIN PETRE

Distribuie articolul