Pierderi de 126 de milioane de lei pe 2016 şi 1.740 de angajaţi concediaţi din CEO până în 2018

de LM 0

Administraţia Complexului Energetic Oltenia a elaborat un Plan de disponibilizare 2017-2018. Acesta cuprinde datele economice de la înfiinţare, inclusiv pe anul trecut, precum şi propunerile de planuri de disponibilizare pentru 2017 şi 2018. Documentul va fi supus aprobării AGEA din 13 martie.

 

Conform Planului, la data de 31.12.2016, în cadrul CE Oltenia îşi desfăşura activitatea un număr de 14.332 salariaţi. Numărul minim de salariaţi necesar pentru desfăşurarea activităţii, în urma implementării măsurilor de restructurare şi reorganizare, este de 13.332 salariaţi în anul 2017 (după prima etapă), respectiv 12.592 salariaţi în anul 2018 (după etapa a II-a).

 

Cum va scădea numărul de salariaţi

Astfel, numărul de salariaţi afectaţi de măsurile de concediere colectivă din perioada 2017-2018 va fi de 1.740, respectiv: Etapa I –1.000 salariaţi, începând cu 01.05.2017; Etapa a II-a – 740 salariaţi, începând cu 01.05.2018. Acest plan privind concedierea unui număr de 1.740 de salariaţi într-o perioadă de doi ani (2017-2018) se bazează pe următoarele realităţi şi considerente: „Lipsa unui suport puternic şi eficient din partea autorităţilor şi a acţionarilor în vederea finalizării exproprierilor necesare dezvoltării fronturilor de lucru pentru asigurarea productivităţii necesare. Întârzierea exproprierilor generează costuri suplimentare privind  extracţia cărbunelui datorita programului de lucru la 7 zile pe săptămână, efectuarea unor lucrări de taluzare necesare respectării tehnologiei de exploatare, cu unghiuri de taluz corecte pentru siguranţa în exploatare a utilajelor şi a lucrătorilor, pentru asigurarea în timp util a lucrărilor de descopertă, pentru reducerea cheltuielilor generate de montarea sau repoziţionarea benzilor de transport cărbune şi a utilajelor principale; Condiţiile dificile de muncă din cariere şi perimetrele de activitate exterioară, generate de temperaturi cuprinse între -200C şi 00C în perioada decembrie –februarie (ex. iarna 2016 -2017) conduc la reducerea eficienţei activităţii desfăşurate de fiecare salariat; Manipularea dificilă a cărbunelui îngheţat la preluare, transport, încărcare, descărcare în diverse mijloace de transport, necesită personal adiacent faţă de efectuarea acestor activităţi în condiţii normale de lucru; În perioadele în care se înregistrează temperaturi extreme, intervenţiile pentru remedierea defecţiunilor sunt mult mai dificile, atât în sectorul minier cât şi în cel energetic, necesitând timp suplimentar de lucru; Vechimea utilajelor (până la 44 ani) generează în perioada în care există solicitări mari de cărbune, defecţiuni/opriri,predictibile şi normale, care trebuie remediate urgent, de personal specializat; Necesitatea redistribuirii personalului de la activitatea de producţie şi mentenanţă către punctele de încărcare-descărcare pe cale ferată, reprezintă timp de aproximativ 4 luni/an,obstrucţii majore ale activităţii societăţii; Societatea asigură servicii de sistem pentru echilibrarea SEN care nu sunt plătite de către Transelectrica. Asigurarea disponibilităţii blocurilor energetice implică costuri însemnate cu o forţă de muncă specializată, dar şi costuri cu întreţinerea şi exploatarea acestor capacităţi de producţie”, conform Planului.

 

Efectele implementării Planului

Potrivit CEO, efectele implementării planului de disponibilizare se vor concretiza în: reducerea cheltuielilor operaţionale, în special a cheltuielilor cu personalul; redimensionarea forţei de muncă atât în activitatea de producere a energiei, cât şi în minerit în funcţie de volumul producţiei; reorganizarea structurală a societăţii; utilizarea eficientă a forţei de muncă prin redistribuirea temporară a personalului în funcţie de necesităţile de producţie sau mentenanţă; îmbunătăţirea utilizării activelor şi creşterea productivităţii muncii; îmbunătăţirea semnificativă a fluxului de numerar.

CĂTĂLIN STOICA

Distribuie articolul