Guvernul aplică o lovitură cu dus-întors CEO şi întinde mâna către regenerabile

de LM 0

Guvernul a aprobat ieri o Hotărâre privind Schema de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, geotermal. Guvernul susţine astfel cu ajutoare financiare energia regenerabilă. Complexul Energetic Oltenia re din nou de suferit de pe urma acestui act normativ, dar ar putea să beneficieze de pe urma lui daca va folosi biomasa pentru producerea de energie electrică. Rămne de văzut dacă CEO va fi eligibil pentru finanţările respective. „Prezentul act instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile de energie mai puţin exploatate: biomasă, biogaz şi apă geotermală. Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei schemei se va face în baza art.41 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat. (2) Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu Programul Operaţional Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020, denumit în continuare POIM, şi contribuie la implementarea prevederilor specifice din reglementările comunitare şi naţionale, precum şi ale strategiilorşi politicilor naţionale.

 

Obiectivul schemei

„Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme este acordat pentru investiții destinate promovării producției de energie din surse regenerabile, în baza art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat. Sprijinul financiar vizează atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul „Axei prioritare 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1- Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate – biomasă, biogaz, geotermal -, producție”, din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, prin investiţii în capacităţi de producţie a energiei din surse regenerabile mai puţin exploatate. (2) Implementarea prezentei scheme va contribui la atingerea următoarelor obiective: a) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică și mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează printre altele, pe un nivel înalt de protecție și pe îmbunătățirea calității mediului, ca parte a Strategiei Europa 2020.  b) atingerea obiectivelor Uniunii privind producţia de energie din surse regenerabile prevăzute în Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009.

 

Necesitatea implementării schemei

„Implementarea schemei de ajutor de stat conduce la realizarea următoarelor obiective: a) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate; b) creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice şi termice din 4 surse regenerabile mai puţin exploatate; c) reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an – cărbune, gaz natural. (2) Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte creşterea cu 60 MW a capacităţii instalate de producere a energiei electrice și energiei termice din biomasă, biogaz și geotermal… ) În cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia Consiliului 2010/787/UE din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive.”, potrivit Hotărârii de Guvern.

Cătălin Stoica

Distribuie articolul