Direcția Silvică Gorj organizează concurs

de LM 0

ANUNȚ

 

Direcția Silvică Gorj organizează concurs, în etapa a II-a, conform prevederilor pct. 4 din Metodologia privind încadrarea în muncă, anexa 9 la Contractul colectiv de muncă, în vigoare.

Concursul se organizează la data de 28.04.2016, ora 9:00, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, la care pot participa angajați din sistemul RNP – Romsilva și din afara acestuia:

 

Nr. crt. SUBUNITATEA DENUMIREA POSTULUI VACANT NUMĂR POSTURI VACANTE OBSERVAȚII
1 Ocolul Silvic Motru Pădurar 1 Perioadă

nedeterminată

2 Ocolul Silvic Turceni Pădurar 1 Perioadă

nedeterminată

3 Ocolul Silvic Padeș Muncitor necalificat 2 Perioadă

nedeterminată

 

Dosarul de concurs se depune la registratura D.S. Gorj până la data de 27.04.2016, ora 16:00, și va cuprinde:

  • cerere de înscriere la concurs;
  • curriculum vitae;
  • diplomă ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare (original și copie);
  • adeverință privind vechimea în muncă;
  • certificat cazier judiciar;
  • buletin (original și copie);
  • adeverință medicală (medic de familie), care să ateste că este apt pentru angajare;
  • recomandare de la ultimul loc de muncă;
  • declarație de incompatibilitate (model Anexa 10 din CCM în vigoare);
  • atestat pentru exercitarea ocupației de agent de securitate, precum și pentru cea de mânuirea armamentului (numai pentru postul de pădurar).

Bibliografia este afișată la sediul D.S. Gorj și al subunităților.

Relații suplimentare la Compartimentul Organizare din Cadrul D.S. Gorj, telefoane: 0253/216.350; 0253/216.351.

Distribuie articolul