Convocare S.C. MEDSERV MIN S.A.

de LM 0

                        CONVOCARE

 

 

Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A. (″Societatea″),  cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul prevederilor  Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societătii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (″AGEA″) la data de 11 mai 2018, la ora 0900, la adresa Societatea Complexul Energetic Oltenia din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5,  judeţul Gorj, România pentru toti actionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 20 aprilie 2018, stabilită ca dată de referintă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale.

 

      Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este următoarea:

 

  1. Aprobare Profil Consiliu de Administraţie al S.C.Medserv Min S.A. si Profilul candidat pentru postul de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.

 

  1. Aprobare desființare puncte de lucru ale SC Medserv Min SA fără personalitate juridică și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj dupa cum urmeaza:

Cabinet Medical Prigoria – situat în incinta sediului administrativ al Carierei Prigoria, comuna Prigoria, județul Gorj;

 Cabinet medical Dragotești – situat în incinta sediului administrativ al Minei Dragotești (Mina Tehomir), comuna Dragotești, județul Gorj;

 Punct sanitar Gîrdoaia – situat la adresa: sat Gârdoaia, Comuna Florești, județul Gorj;

Punct sanitar Lupoaia Mină – situat în incinta sediului administrativ al Minei Lupoaia, sat Lupoaia, comuna Cătunele, județul Gorj;

 Punct sanitar Ploștina – situat în incinta sediului administrativ al Minei Ploștina, localitatea  Ploștina, Municipiul Motru, județul Gorj;

 Punct sanitar Alunu – situat în incinta sediului administrativ al Carierei Olteț-Alunu, localitatea  Berbești, oraș Berbești, județul Vâlcea;

Cabinet medical Berbești – situat în incinta sediului administrativ al Carierei EMC Berbești, localitatea  Berbești, oraș Berbești, județul Vâlcea;

 

  1. Aprobare inființare puncte de lucru  ale SC Medserv Min SA fără personalitate juridică și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj dupa cum urmeaza:

 

Cabinet Medical Pinoasa – situat în incinta sediului administrativ social rotoare,  UMC Pinoasa, localitatea Timișeni, județul Gorj – suprafată totală de 25,69 mp, compusă din  cabinet consultaţii, sală de tratament, sală de aşteptare, magazie,  grup  social.

Punct Sanitar Tismana II – situat în incinta sediului administrativ al sectorului Tismana II din cadrul UMC Tismana, localitatea Cilnic, județul Gorj – suprafată totală de 27,43 mp, compusă din  cabinet consultaţii, sală de tratament, sală de aşteptare,   grup  social.

Cabinet Medical Rovinari (U.P.R.U.M. Rovinari) – situat în incinta sediului administrativ al U.P.R.U.M Rovinari, localitatea Rovinari, str. Energeticianului, nr.25b, județul Gorj – suprafață totală de 59,00 mp, compusă din  cabinet consultaţii, sală de tratament, sală de     aşteptare,  grup  social.

Cabinet kinetoterapie – masaj terapeutic – situat în incinta Hostelului Maiami, localitatea Tg-Jiu, str. Eroilor, nr.29, camera 3, județul Gorj – suprafată totală de 19,66 mp, compusă din cabinet, sală de aşteptare (hol) si grup  social.             

 

  1. Aprobare organigramă si ștat de funcții al SC Medserv Min S.A. in baza Notei 1634/05.04.2018

 

  1. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate si oricare dintre formalitătile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilitătii către terte persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor Medserv Min S.A.  Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalitătilor mentionate mai sus.

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală

prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin           48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal.

 

Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

 

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea                         nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua ședință AGEA pentru data de 14 mai 2018, la ora 0900, în acelaşi loc.

 

Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.

 

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie,

COSNEANU Lavinia

Distribuie articolul