CJ Gorj deschide robinetul la finanţare pentru ONG-uri

de LM 0

Consiliul Judeţean Gorj anunţă deschiderea sesiunii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2017, pentru activități nonprofit de interes general din domeniile: sport și cultură, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Județul Gorj – reprezentat prin Cosmin-Mihai Popescu – Președinte, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2017.

 

Finanţare între 6 şi 30 iunie

Astfel, în perioada 06 – 30 iunie 2017, U.A.T. – Județul Gorj lansează sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul Județului Gorj pe anul 2017, în baza Legii nr. 350/2005. Pe plan județean, acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj este reglementată de Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj, alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2017, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 66 din 28.04.2017.Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj, alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2017, poate fi consultată pe site-ul autorității finanțatoare la secțiunea http://www.cjgorj.ro/Activitati/Finantari-nerambursabile-O-N-G.aspx.

 

Solicitanţii

Solicitanții pot fi persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial, asociații ori fundații constituite potrivit legii sau culte religioase recunoscute conform legii, care activează în folosul comunității Județului Gorj şi propun desfășurarea unor acțiuni sau programe care să contribuie la interesul public local al Județului Gorj, în domeniile specificate în Programul Anual al finanțărilor nerambursabile aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 66 din 28.04.2017. Cererile de finanțare, întocmite conform modelului prevăzut în Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj, alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2017, se vor depune la Registratura Consiliului Județean Gorj, Str. Victoriei, nr. 2-4, Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj. Durata de implementarea a proiectelor se va încadra în intervalul de timp cuprins între 1 august şi 30 noiembrie 2017. Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul Județului Gorj, este 30 iunie 2017, ora 12:00. Informații suplimentare cu privire la procedura de selecție a proiectelor pot fi obținute la sediul Consiliului Județean Gorj, Str. Victoriei, nr. 2-4, Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj, tel. 0253214006, fax. 0253212023, e-mail: consjud@cjgorj.ro. Bugetul alocat este de 250.000 de lei, iar finanţările sunt cuprinse între 10.000 şi 50.000 de lei per proiect, din care cota nerambursabilă este de 90%.

Cătălin Stoica

Distribuie articolul