Aparegio, proiecte MAJORE pentru Gorj

de DR 0

Operatorul APAREGIO GORJ SA anunță, printr-un comunicat de presă, implementarea a două proiecte importante pentru județ, unul dintre ele presupunând investiții de circa 200 de milioane de euro.

”APAREGIO GORJ operatorul regional pentru sistemele de alimentare cu apă și colectare ape uzate, din județul Gorj implementează, în prezent, două proiecte cofinanțate din Fondul de coeziune al Uniunii Europene și are în pregatire un nou proiect major de investitii: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ”, cu finanțare prin programul POIM 2014 – 2020.
Studiul de fezabilitate al acestui proiect a fost elaborat și transmis pentru evaluare la MFE – AM POIM în data de 26.10.2018. Odată aprobat de către evaluator, studiul de fezabilitate va fi aprobat și de către fiecare UAT beneficiară: Târgu-Jiu, Turcinești, Motru, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Rovinari, Novaci, Turceni, Tismana, Peștișani.
Proiectul propune investiții de aproximativ 200 milioane euro și reprezintă o nouă etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare ape uzate din aria Operatorului Aparegio Gorj SA, continuând procesul investițional derulat prin Programul POS Mediu de creare a sistemelor regionale în sectorul apei si în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeană.
In cadrul acelorași obiective se inscrie și proiectul prin care se urmarește finalizarea unor obiective începute în programarea financiară anterioară și care au fost fazate: stația de tratare apă Târgu-Jiu și Bumbești-Jiu precum și stația de epurare Târgu-Jiu. Documentațiile de atribuire pentru aceste contracte de lucrări au fost transmise pentru publicare în SICAP”, se arată în comunicatul Aparegio.

Distribuie articolul