Anunț Școala Gimnazială Nr. 1 Rovinari

de LM 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROVINARI
NR. 3681/ 07.12.2018

„Școala Gimnazială nr.1 Rovinari, cu sediul în Rovinari, str. Tineretului, nr.1, județ Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcției de natură contractuală temporar vacantă de îngrijitor II.
Concursul pentru ocuparea funcției de natură contractuală temporar vacantă va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr.1 Rovinari, județ Gorj, după cum urmează:
1.În data de 4 ianuarie 2019, orele 13.00 va avea loc proba practică;
2.În data de 9 ianuarie 2019 orele 13.00 va avea loc interviul.
Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției de natură contractuală temporar vacantă se depun până la data de 19 decembrie 2018, orele 16.00, la sediul Școlii Gimnaziale nr.1 Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Tineretului, nr.1, județ Gorj.
1.Condiții specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției de natură contractuală temporar vacantă de îngrijitor II:
-Absolvenți studii medii cu diplomă de bacalaureat;
-Vechime în muncă: minim 1 an:
-Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Relații suplimentare se pot obține la nr. de tel. 0253371255”.

Cu deosebit respect,
Director,
Prof. Armășelu Delia-Florentina

Distribuie articolul