ANUNȚPRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 1/2017 AFERENT MĂSURII M 19.2 – 5/6A “STIMULAREA DEZVOLTĂRII SPIRITULUI ANTREPRENORIAL ȘI AL UNOR ACTIVITĂȚI ECONOMICE COMPLEMENTARE AGRICULTURII, ÎN SPAȚIUL GAL”

de LM 0

Numărul de referinta̦ ̆al apelului de selecti̦e: 1/2017
Data publicării: 19.12.2017
Data lansarii apelului de selectie: 27 Decembrie 2017, ora 09.00
Asociatia Grup de Acțiune Locală Amaradia – Gilort – Oltet anunță lansarea primului apel de
selecție aferent masurii M 19.2 – 5/6A – Stimularea dezvoltarii spiritului antreprenorial si al
unor activitati economice complementare agriculturii, in spatiul GAL pentru anul 2017 în
perioada 27.12.2017 – 27.02.2018
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 27.02.2018, orele 17:30.
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Amaradia – Gilort – Oltet din Jud. Gorj, Comuna
Bustuchin, Sat Bustuchin nr. 24, în perioada 27.12.2017 – 27.02.2018, în zilele lucrătoare, în
intervalul orar 09:30 – 17:30.
Fondurile nerambursabile disponibile pentru Masura M 19.2 – 5/6A – Stimularea dezvoltarii
spiritului antreprenorial si al unor activitati economice complementare agriculturii, In spatiul
GAL în cadrul prezentului apel de selecție au o valoare publica de 450.000,44 euro. Valoarea
maximă nerambursabilă a unui proiect este de 45.000 euro.
Sprijinul pentru dezvoltarea firmelor în zone rurale se va acorda, sub forma de primă forfetară,
în cuantum de 15.000 euro/loc de muncă nou creat, în doua tranșe astfel:
• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
• 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului
de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA AMARADIA-GILORT -OLTET
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani și include controlul
implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul neimplementării corecte a planului
de afaceri, sumele platite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.
Beneficiarii eligibili sunt :
● Unitati de prelucrare din categoria Intreprinderilor mici sau micro-Intreprinderi din teritoriul
GAL
● Cooperative din teritoriul GAL;
● Intreprinderi sociale;
● Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care isi diversifica activitatea prin infiintarea
unei activitati non-agricole in spatiul rural pentru prima data (start-ups). Persoanele fizice
neautorizate nu sunt eligibile;
● Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati
non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat pâna la data aplicarii pentru sprijin;
● Micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou infiintate din spatiul rural.
Modelul Cererii de Finantare, in format editabil, pe care trebuie sa il utilizeze solicitantii este
publicat pe pagina web a GAL http://www.galago.ro/. Cererea de Finantare trebuie insotita de
anexele prevazute in modelul standard, anexele cererii de finantare facand parte integranta din
aceasta. Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea
proiectului, in conformitate cu cerintele Fisei Masurii din SDL si ale Ghidului Solicitantului Masurii
M 19.2 – 5/6A – Stimularea dezvoltarii spiritului antreprenorial si al unor activitati economice
complementare agriculturii, In spatiul GAL elaborat de GAL sunt publicate pe pagina web a GAL

Acasă


Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidului Solicitantului
Masurii M19.2 – 5/6A – Stimularea dezvoltarii spiritului antreprenorial si al unor activitati
economice complementare agriculturii, in spatiul GAL elaborat de GAL Amaradia – Gilort –
Oltet, publicat pe pagina web a GAL http://www.galago.ro/ si la sediul GAL, pe suport de hartie.
Datele de contact ale GAL AMARADIA-GILORT-OLTET unde solicitantii pot obtine informatii
detaliate :
Adresa: comuna Bustuchin, sat Bustuchin, nr 24, judetul Gorj
Telefon/fax: +40 253 475 156, E-mail: galamaradiagilortoltet@gmail.com
Program de lucru: Luni – Vineri, intervalul orar: 09:30 – 17:30

Distribuie articolul