S.C. I.D.P. GORJ S.A.

de LM 0

S.C. I.D.P. GORJ S.A. din Tg-Jiu, str. 14 Octombrie, nr. 42, solicită autorizație de mediu pentru desfășurarea activității conform cod CAEN: 0812 – Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului, amplasată în satele Brădiceni-Hobița, comuna Peștișani.

Sugestii, observații sau propuneri se vor face scris la APM GORJ – STRADA UNIRII, NR 76, TG-JIU, JUDEȚUL GORJ, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data prezentului anunț.

Distribuie articolul