OMV PETROM S.A. ASSET II OLTENIA

de LM 0

Anunţ public

OMV PETROM S.A. ASSET II OLTENIA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și de a nu se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul: „Resăparea și punerea în producție a sondei 402 Socu”,  propus a fi amplasat în comuna Jupînești, sat Vierșani, județul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 02.10.2016.

Distribuie articolul