Direcția Silvică Gorj organizează concurs

de LM 0

ANUNȚ

 

Direcția Silvică Gorj organizează concurs, în etapa a II-a, la care pot participa angajați din sistemul RNP – Romsilva și din afara acestuia, conform prevederilor pct. 4 din Metodologia privind încadrarea în muncă, anexa 9 la Contractul colectiv de muncă, în vigoare.

Concursul se organizează la data de 05.10.2016, ora 10:00, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante,:

 

Nr. crt.SUBUNITATEADENUMIREA POSTULUI VACANTNUMĂR POSTURI VACANTEOBSERVAȚII
1Ocolul Silvic PadeșMuncitor necalificat1Durată

nedeterminată

2Ocolul Silvic TurceniSecretar1Durată

nedeterminată

 

Dosarul de concurs se depune la registratura D.S. Gorj până la data de 04.10.2016, ora 16:00, și va cuprinde:

  • cerere de înscriere la concurs;
  • curriculum vitae;
  • diplomă ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare (original și copie);
  • adeverință privind vechimea în muncă;
  • certificat cazier judiciar;
  • buletin (original și copie);
  • adeverință medicală (medic de familie), care să ateste că este apt pentru angajare;
  • recomandare de la ultimul loc de muncă;
  • declarație de incompatibilitate (model Anexa 10 din CCM în vigoare);

Bibliografia este afișată la sediul D.S. Gorj și al subunităților.

Relații suplimentare la Compartimentul Organizare din Cadrul D.S. Gorj, telefoane: 0253/216.350; 0253/216.351.

Distribuie articolul