ANUNŢ

de LM 0

Direcţia Silvică Gorj cu sediul în Municipiul Tg-Jiu, judeţul Gorj, Strada Lt. col. Dumitru Petrescu, nr. 22, scoate la concurs, în etapa a II-a, următoarele posturi vacante:

– un post de tehnician silvic pe perioadă nedeterminată la Ocolul Silvic Hurezani;

– un post de şef formaţie pe perioadă nedeterminată la formaţia de exploatare, Ocolul Silvic Peşteana;

– două posturi de tafist pe perioadă nedeterminată la formaţia de exploatare, Ocolul Silvic Peşteana;

– un post de muncitor necalificat pe perioadă nedeterminată la atelierul de exploatare, Ocolul Silvic Tismana.

Condiţiile minime ce trebuie să le îndeplinească cumulativ candidatul, documentele ce trebuie să le conţină dosarul de candidatură, bibliografia, precum şi alte detalii vor putea fi  vizualizate pe site-ul RNP-Romsilva (www.rosilva.ro), la avizierele de la sediul direcţiei şi sediile subunităţilor.

Dosarele se depun, până la data de 10.11.2016, ora 12, la secretariatul D. S. Gorj.

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Silvice Gorj în data de 11.11.2016, începând cu ora 9 şi va consta în următoarele etape:

  1. selectarea dosarelor depuse de către candidaţi;
  2. proba scrisă, la care vor participă doar candidaţii selectaţi de către comisia de concurs

(nota minimă pentru a participa la interviu trebuie să fie 6);

  1. interviu

Pentru a fi declarat admis, media celor două probe trebuie să fie cel puţin 7.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Silvice Gorj, Compartimentul Resurse Umane (telefon: 0253/216350).

DIRECTOR,

Adrian Ovidiu Cîrstoc

 

Distribuie articolul