Anunț public privind decizia etapei de încadrare

de LM 0

UROD SAND SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Construire depozit și spațiu comercial”, propus a fi amplasat în: municipiul Tg-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 44, județul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 5 zile de la data afișării/publicării prezentului anunț.

Distribuie articolul