Anunţ public privind decizia etapei de încadrare EVA MARIANA PFA

de LM 0

EVA MARIANA PFA, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare și amenajare agropensiune în sat Bumbești Pițic, comuna Bumbești Pițic, nr. 429, județul Gorj”, propus a fi amplasat în comuna Bumbești Pițic, sat Bumbești Pițic, nr. 429, județul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 08-16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 5 zile de la data afişării/publicării prezentului anunţ.

Distribuie articolul