Anunț public

de LM 0

BURLAN MARIA MIHAELA PFA, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:   „Construire și amenajare agropensiune în sat Poienari, comuna Bumbești-Pițic, județul Gorj”, propus a fi amplasat în comuna Bumbești-Pițic, sat Poienari, județul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 08-16, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 5 zile de la data afișării/publicării prezentului anunț.

Distribuie articolul